Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady ochrany i zpracování osobních údajů a používání cookies

Na této stránce najdete informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje našich zákazníků, návštěvníků webu i odběratelů novinek, a jak používáme soubory cookies. Je pro nás velice důležité, aby byla Vaše data v bezpečí, a proto je zpracováváme dle platných právních předpisů a s patřičným respektem.

Kdo je správcem osobních údajů?
Správcem Vašich osobních údajů je společnost Comac, spol. s r.o., IČ 15887111, se sídlem
Jeremenkova 763/88, Praha 4, 14000, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C
1020 (dále jen "Správce"). Jakožto správce určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za
jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se
zpracováním budou pomáhat.

Jaké osobní údaje zpracováváme?
Osobní údaje získáváme prostřednictvím návštěvy našich webových stránek, registrace uživatele na našich
webových stránek, realizace nákupu uživatele, vyplnění kontaktního formuláře nebo přihlášení k odběru
novinek, dále na základě projeveného zájmu o naše zboží či služby nebo obchodních a jiným partnerství.
Zpracováváme:
     - jméno, příjmení, adresa,
     - název, sídlo, IČ a DIČ obchodní firmy,
     - kontaktní email a telefonní číslo.

Za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme?
Osobní údaje, které nám svěříte, zpracováváme z následujících důvodů:
     - zasílání odpovědí na Vaše dotazy a poptávky,
     - provedení opatření před uzavřením smlouvy na Vaší žádost,
     - poskytování služeb, plnění smlouvy. V tomto případě budeme osobní údaje zpracovávat po dobu
       plnění naší služby a poté dalších 25 let od dodání služby nebo zboží.
     - vedení účetnictví, zákonná povinnost pro vystavování a evidenci daňových dokladů, jste-li našimi
       zákazníky nebo obchodními partnery. V tomto případě budeme osobní údaje zpracovávat po dobu
       plnění naší služby a poté dalších 25 let od dodání služby nebo zboží.
     - přímý marketing - zasílání newsletterů a obchodních sdělení, včetně analýzy na co klikáte v e-mailu
       a kdy je nejčastěji otevíráte. Jste-li naším zákazníkem, projevil jste v minulosti zájem o naše služby
       a produkty či jste-li naším obchodním partnerem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně
       předpokládáme, že Vás naše novinky zajímají, a to po dobu 15 let od posledního kontaktu. Dále Vám
       můžeme zasílat newslettery jen na základě vašeho souhlasu, a to po dobu 15 let od udělení. V obou
       případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
     - pokročilý marketing - na základě Vašeho souhlasu Vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích
       osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu
       15 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.,
     - fotografická dokumentace - eventy (veletrhy, dny otevřených dveří, atd.), fotografie poskytnuté zákazníky
       k propagačním účelům.
       Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k
       jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Jak používáme cookies?
Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte,
a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení
webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme
nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě Vašeho souhlasu.
Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies
můžete na svém počítači zakázat.

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny?
Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni
technického rozvoje. Chráníme je, jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná
(aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení
vašich osobních údajů.

Komu Vaše osobní údaje předáváme?
K Vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí.
Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme
služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují.
Jsou to tito poskytovatelé a poskytovatelé těchto platforem:
     - Softmedia s.r.o.,
     - Shoptet a.s.,
     - Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.,
     - Meta - Facebook, Instagram,
     - Google Ireland ltd.,
     - Seznam.cz a.s.,
     - Smartselling s.r.o.,
     - Stormware s.r.o.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění
zpracování. Slibujeme Vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele
klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe. Data zpracováváme
výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě
rozhodnutí Evropské unie.

Jaké jsou naše povinnosti?
Prohlašujeme, že jako správce Vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované
platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
     - budeme zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především
       oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
     - plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
     - umožníme Vám a budeme Vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně
       osobních údajů a GDPR.

Jaká jsou Vaše práva z hlediska ochrany osobních údajů?
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím,
kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@comagrav.com.
V rámci ochrany osobních údajů máte tato práva:
     - právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů,
     - právo na přístup, díky němuž nás můžete kdykoli vyzvat a my vám ve lhůtě 14 pracovních dní doložíme,
       jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč,
     - pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění
       a změnu osobních údajů,
     - právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje,
       domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste
       vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování (např.
       odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení).
     - pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při
       využití práva na přístup, jen s tím rozdílem, že Vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě, k čemuž
       potřebujeme alespoň 14 dní.
     - Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na Vás zapomenout, ale pokud si to
       budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje ze svého systému i
       ze systémů všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 14 dní. V některých
       případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu
       stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány
       jiným zákonem. O dokončení výmazu Vás budeme informovat na e-mail.
     - právo na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v
       souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
       Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco
       udělat a případné pochybení napravit.
     - právo na odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení. E-maily s inspirací, články či produkty
       nebo službami Vám zasíláme na základě našeho oprávněného zájmu nebo na základě Vašeho souhlasu.
       V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém
       zaslaném e-mailu.

Kontaktní údaje
Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na telefonním čísle: +420 317 778 022 nebo
na e-mailu: info@comagrav.com.

Správce si vyhrazuje právo upravovat tyto Zásady bez předchozího upozornění. Aktuální verze Zásad ochrany osobních údajů
je vždy k nalezení na webových stránkách http://obchod.comagrav.com/